MERCURY Avantajlar

Her bir müşterimizin sigorta ihtiyacını karşılamak için bilgi,birikim ve ilişkilerimizi kullanmaktayız. Proje bazındaki hizmetlerimiz bir dizi süreçten geçmektedir;

  • İhtiyaç Analizi:
  • Sigorta brokerleri, müşterilerinin temsilcisidir. Bu kapsamda; MERCURY müşterilerinin faaliyetleri kapsamında ortaya çıkabilecek sigortalanabilir risklerin tesbiti, sınıflandırılması, risk azaltıcı önlemlerin belirlenerek alınabilecek fiziki emniyet tedbirleri konusunda görüşlerini sunmaktadır. Bunun sonucunda en uygun sigorta, en geniş kapsam ve en uygun koşullarla programının hazırlanması konularında müşterilerine rapor halinde sunmaktadır.

  • Ürün Analizi:
  • Yapılan ihtiyaç analizinden yola çıkarak müşterilerimizin isteklerine cevap verebilecek çözümleri üretmek için geniş ürün bilgimizi, şartların belirlenmesinde kullanırız. Müşterilerimizin sigorta ihtiyacının belirlenmesini takiben (varsa Risk Analizi Raporundaki sigorta programı da esas alınarak) yürürlükteki sigorta poliçelerinin analizi, başlıca sigorta şirketleri nezdinde fiyat araştırması yapılması, en uygun fiyatı veren şirketlere ait tekliflerin incelenmesi ve sonuçların karşılaştırılabilir bir yapıda müşteriye sunulması bu hizmetin kapsamını oluşturur.

  • Brokerlik ve Reasürans Hizmeti:
  • Tecrübemiz, tüm taraflar için beklentileri karşılamakta ve en yüksek derecede tatmin edici çözüm üretme imkanı sağlamaktadır. Ürün analizi sonrasında uygun programın oluşturulması neticesiyle sigorta şirketlerinden alınan teklifler ayni şartlar altında bir araya getirilir. Karşılaştırmalı fiyat ve muafiyet tabloları oluşturularak müşterilere sunulur.Sigorta şirketleri arasındaki teminat farklılıkları bu tablolar üzerinde gösterilir. Bu çalışma neticesi müşterinin uygun bulduğu sigorta şirketlerinin teklifleri üzerinden son revizyonların temini yapılır.

  • Hasar Servisi:
  • Hasar servisimiz bugüne kadar çok karmaşık ve büyük montanlı hasarlarda dahi başarıyla sonuca ulaşmıştır. Güçlü ve proaktif hasar kültürümüzle disiplinli, takip, 7/24 ulaşılabilir felsefeyle hızlı çözüme ulaşırız.

  • Asistans Hizmetleri:
  • Gerek sigorta poliçeleri ekinde gerekse bağımsız olarak verilen asistans teminatları sigortalılarımıza konforlu yaşamlarına destek sağlamaktadır. Sigorta poliçesinde bulunan teminatlara ek olarak life style, medical vb. branşlarda destek sağlamaktadır.