MERCURY Hizmet Akışı

Tanımlama

 • Kurumun, MERCURY’ nin sektör uzmanları tarafından ziyaret edilmesi,
 • Risk profilinin çıkarılması,

Değerlendirme

 • Kuruma uygun risk yönetim programının alternatifleri ile belirlenmesi,
 • Kısa, orta ve uzun vadeli öngörülerin oluşturulması,
 • Gerekli limitler kapsamının belirlenmesi,
 • Firmanın ihtiyaçları ve sektörün riskleri dahilinde özel şartların belirlenmesi,

Plasman

 • Sigorta piyasaları üzerindeki satın alma gücümüzün kullanılması,
 • Piyasada ki tüm sigorta şirketlerinin kapasite ve teminat imkanları ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olma avantajını kullanarak müşteriye uygun risk transferinin sağlanması,
 • Yurt dışı sigorta piyasalarına ulaşılabilirlik ve plasman imkanı,
 • Yönetim ve operasyon tekliflerin toplanması, analizi ve karşılaştırılması,
 • Sigortalı ile şartlar ve sigortacılar konusunda mutabakata varılması,

Hasar Yönetimi

 • Hasar prosedürünün hazırlanması ve operasyonunun yönetilmesi,
 • Düzenli hasar raporlamaları,
 • Oluşan hasar tecrübeleri ile hasar önleme çalışmalarının başlatılması,