Sigorta Brokerliği

MERCURY, sigorta brokerliği konusunda bilgi ve tecrübeye dayanarak yenilikçi yaklaşımlarla, müşterilerine optimum çözümler üretmektedir. Hedefimiz, büyük ya da küçük yapılandırmaları ayırt etmeden tüm müşterilerimize, tecrübelerimizden güç alarak hizmet sunmaktır.

MERCURY, kurumsal müşterilere hizmet vermeyi hedeflemiştir ve bu kapsamda müşterilerinin eksik ve yanlış sigorta sahibi olmamaları için, değerlendirdiği risklere yönelik en uygun sigorta alternatiflerini araştırıp müşterisine sunmaktadır.

Müşteri değerlendirmesi yaparken, her biri konusunda yetkin Risk Yönetim Danışmanlarından istifade eder. Risk Yönetim Danışmanlarının müşteri ile ilgili düzenlediği bilgileri, sigorta sektöründe yetişmiş deneyimli ve konularında uzman (aynı zamanda tecrübeleri Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul görüp, onaylanmış) Teknik Kadrosu tarafından değerlendirilerek, sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden en uygun içerik ve fiyata sahip olan tekliflerin (en az 3 tane) müşteriye sunulmasını sağlar.

Önerilerimiz

Kurumların, çalışanlarına verdikleri ayrıcalıklar; işyerine olan bağlılığın arttırılması bunun yanı sıra çalışanların geleceklerini daha net görmeleri ve daha güçlü bir güvence hissini yaşanabilmeleri açısından oldukça önemlidir.

Kurumların çalışanlarının memnuniyet düzeyi ve motivasyonunu arttırmak için tercih ettikleri yöntemlerin başında grup sağlık, grup kritik hastalık ve grup ferdi kaza sigortaları gibi güvenceler gelmektedir. Sizde çalışanlarınızın her birini özel hissettirmek istemez miydiniz? MERCURY, kurumunuzun çalışanlarına yönelik sigorta ihtiyacının belirlenmesinde sizlere yardımcı olacak ve en uygun teminat ve özel şartlarla alınmasını temin edecektir.

 • Yangın Sigortaları

 • Sivil ya da ticari sigortalanabilir kıymetlerinizi yangın ana teminat olmak üzere yangına ek olarak verilen dahili su, seylap, duman, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, taşıt çarpması, deprem teminatlarının tümüne veya ihtiyacınıza göre belirleyeceğiniz bir ya da birkaçına karşı sigortalatabilirsiniz.
  Konut Paket Sigortası
  Konutunuzda oluşabilecek tüm riskler düşünülerek hazırlanan paket poliçe kapsamında yangın ve hırsızlık ana teminatlar olmak üzere yangına bağlı ek teminatlar ve sorumluluklarınızı güvence altına alabilirsiniz.
  Site ve Apartmanlar İçin Yangın Sigortası
  Apartman ya da sitelerin ortak kullanılan alanlarında meydana gelebilecek maddi zararlar, üçüncü şahıslara gelebilecek maddi ya da bedeni zararlar ve bu alanların hizmetinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak çalışan işçilere karşı İşveren Sorumluluğu teminat altına alınıyor. Bu poliçe ile Yangın Teminatı’ nın yanı sıra isteğe bağlı ek teminatlar ve Asistans Yardım Hizmetleri de verilebiliyor.
  İşyeri Paket Sigortası
  Her türlü işyeri için yangın ve hırsızlık ana teminatlar olmak üzere yangına bağlı ek teminatlar ve sorumluluklarınız güvence altına alınmaktadır.
  Kobi Paket Sigortası
  Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sigorta ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan bu paketin içinde işletme sorumluluğunuzdan, çalışanlarınızın ferdi kaza sigortasına, kar kaybınızdan, hukuksal korumanıza kadar pek çok riskiniz tek bir poliçe ile sigortalanabilir.
  Akaryakıt Servis İstasyonu Paket Sigortası
  Akaryakıt istasyonlarının bina, pompa, akaryakıt tankları, stokta ve satışta bulunan akaryakıt emteası, market emteası, pompacı sorumluluk, yanlış dolum vb. risklerinizi güvence altına alır.
  Otel Paket Sigortası
  Klasik işyeri paket sigortası ile sigortalanabilen yangın, hırsızlık, ek teminatlar, deprem, sel gibi risklerinize ilave olarak sadece otel işletmekten kaynaklanan aşağıda birkaç örneği sayılı risklerinizi güvence altına alır.
  Müşterilerin kendi eşyalarını veya emanete verdikleri eşyaları, kasadaki veya taşınmakta olan paraları, hırsızlığı, valet parking ve otel garaj sorumluluğu, otel doktorunun yanlış tedavi ve teşhisinden doğan sorumluluğunuz, çevre kirliliği, asansör sorumluluğu, alternatif konaklama masraflarınızı teminat altına alır.
  Eczane Paket Sigortası
  Klasik işyeri paket sigortası ile sigortalanabilen yangın, hırsızlık, ek teminatlar, deprem, sel gibi risklerinize ilave olarak sadece sizin iş kolunuza özel kırmızı ve yeşil reçete kapsamındaki ilaçlarınız, sağlık bakanlığı tarafından uygulanan ani fiyat artışları, nöbetçi olduğunuz günlere özel stok artışlarınız, buzdolabında koruduğunuz ilaç ve kimyasalların bozulması sonucu oluşacak kayıplarınız, kasada bulunan reçete ve küpürlerinizin çalınması gibi risklerinizi de sigorta teminatı altına alabilirsiniz

 • Mühendislik Sigortaları

 • İnşaat (All Risk) Sigortası
  Yapım halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal-mülkün kaybını veya hasarını tazmine eden sigorta anlaşmasıdır. Sigorta bedelini, inşaat konusu malzeme ve işlerin (varsa gümrük, vergi, resim ve harçlar ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) değeri ile ayrıca teminat verilmişse inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapıların cari piyasa değeri oluşturur. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer. İstenirse ek prim karşılığında, enkaz kaldırma, 3. şahıs mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye, bakım devresi, grev, lokavt, terör, deprem risklerine karşı da teminat alınabilir.

  Montaj (All Risk) Sigortası

  Montaj (all risk) sigortası İnşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları tazmin edecek sigortadır. Sigorta bedeli sözleşme bedelidir ve montajı yapılacak üniteler, nakliye navlun, sigorta masrafları, varsa gümrük vergileri, resim ve harçlar, işçilik montaj ve işletmeye alma giderlerinden oluşur.

  Makine Kırılması Sigortası

  Makineleriniz ve tesisleriniz her zaman mekanik veya elektriksel, bozulma ve kırılma riskleri ile karşı karşıyadır. Makineleriniz normal çalışır halde iken, temizleme, revizyon veya aynı adreste yer değiştirmeleri esnasında arızalanabilir veya bozulabilirler. Bu durumlarda uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararları, Makine Kırılması Sigortası ile önleyebilirsiniz…mekanik ve elektrikli makinelerinizin beklenmeyen ve ani fiziksel hasar ve ziyalarını teminat altına alır.

  Elektronik Cihaz Sigortası

  Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışır halde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlara ve depreme karşı teminat veren sigortadır. Bunu yanı sıra, kullanıcıların ihmali, hatası veya kusuru, hırsızlık veya teşebbüsü, hatalı dizayn, elektrik akımı, yangın nedeniyle söndürme, yıkma, kurtarma gibi bir çok eylem ve nedene bağlı hasarlar da teminata dahil edilebilmektedir.

 • Filo Yönetimi ve Hizmetleri
 • Filo sektörel olarak bireye veya bir kuruluşa ait 10 adet ve üstündeki araç gruplarını kapsar. Mercuy Brokerlık’ta Filo Yönetimi hem paket şeklinde sunulduğu için avantajlı hem de paket içeriklerinin kapsamlı ve kişiye özel olmasından dolayı premium bir hizmettir. Temel olarak araçlar şu teminatlar altına alınır.

  -Çarpma, çarpılma, devrilme, yanma, çalınma

  -Kaza sonucu oluşabilecek hasarlar

  -Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör nedeniyle oluşan zararlar

  -Deprem, yanardağ püskürmesi sonucu oluşan zararlar.

  -Sel ve su basması sonucu oluşan zararlar.

  -Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar.

  -İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı ile aracınızla, diğer kişilere verebileceğiniz can ve mal zararlarının, Trafik Sigortası’nın teminat limitleri üstünde kalan kısmı güvence altına alınmaktadır.

  -Ferdi Kaza Koltuk Sigortası ile sizin ve araç içerisinde bulunabilecek yolcuların, araç gerek hareket halinde iken, gerekse aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde tedavi,yaşam kaybı ve sürekli sakatlık giderlerini karşılar.

  Ek bir opsiyon olarak filo yönetimi için yazılım desteği de sağlayabiliyoruz. Asıl olarak operasyonel kiralama şirketleri için geliştirmiş olduğumuz, teklif oluşturmadan, 2. El satışa kadar tüm süreçleri yönetilebildiğiniz bu yazılımı kendi bireysel filonuz için de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki modülleri içermekte olup, tüm süreçlerin tamamı parametrik olarak yönetilmektedir. Ayrıca, Her türlü faturalama işlemleri otomatik olarak yapılmaktadır.

  -Satış pazarlama

  -Satış destek

  -Operasyon

  -Çağrı merkezi

  -Otomatik faturalama

  -Muhasebe entegrasyonu

  -2. El satış kanalları

  -Raporlama

  -Hasar-arıza-bakım diğer hizmetler

  Filo Yönetimi hizmetinin yoğun rağbet görme sebebi araç çokluğundan kaynaklanan bir çok indirim alınabilmesindedir.

 • Nakliyat Sigortaları
 • Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır. Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır. Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.

  -Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası (CMR) Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak , taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır.

  -Nakliyat Aracısı Sorumluluk (FFL) Nakliye aracısı/komisyoncusunun sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olan sıfatı ile gerçekleştirdiği aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını poliçede belirtilen özel şart ve limitler doğrultusunda kapsar.

 • Sağlık Sigortaları

 • Grup Sağlık Sigortaları
  Grup sağlık sigortası belirli sayıda kişinin bir araya gelerek ya da şirket çalışanlarına şirket tarafından topluca özel sağlık sigortası yaptırılmasına denir. Firmalar çalışanlarının, bir yıl boyunca ortaya çıkabilecek hastalıklarının yurtiçi ve yurtdışı tedavisini garanti altına alabilirler. Toplu sigorta yaptırmanın en önemli avantajı gruba özel fiyat ile daha uygun şartlarda sigortalanmaktır. Ayrıca şirketler çalışanlarına yaptırdıkları grup özel sağlık sigortası için ödedikleri primleri vergiden düşebilirler. Grup Sağlık Sigortaları , çalışanlarınızın işyerine bağlılığını pekiştirirken, aidiyet duygusu ile motivasyonlarını artıran ve daha verimli çalışmalarını sağlayan yan haklardan en önemlisidir. Maaş ödemeleri dışında çalışanlarınıza sağlayabileceğiniz yol ve yemek giderleri , dönemsel ikramiyeler gibi bir çok yan hak sayesinde , çalışanlarınız aynı sektörde faaliyet gösterdiğiniz rakip şirketler ile kıyaslamalarında "neden burada çalışıyorum? " sorusunun cevabını kolaylıkla bulacaktır.

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
  Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerde SGK kapsamında size sunulan sağlık hizmetlerinin farkları artık; Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile karşılanıyor. Böylece siz; muayene, tahliller, medikal ve cerrahi yatışlarda (ameliyatlar) anlaşmalı özel hastanelere hiçbir ücret ödemiyorsunuz! Sosyal Güvenlik Kurumu mensubu çalışan, emekli yada çalışan eşine bağımlı olarak sağlık hizmeti alan 60 yaşını aşmamış herkesin yararlanabileceği Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sağlık güvencenizin eksiklerini tamamlayın. İhtiyaçlarınızı belirleyerek; ayakta tedavi (muayeneler ve tahliller) ile yatarak tedavi teminatını bir arada satın alabileceğiniz gibi, sadece yatarak tedavi giderlerinizin karşılanması için de size özel tekliflerimizi değerlendirebilirsiniz.

 • Zorunlu Sigortalar
 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk
  Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat altına alır. Teminat limitleri ve primler Hazine Müsteşarlığınca belirlenip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Tazminat ödemesinde öncelikli olarak bu sigorta devreye girer, daha sonra Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ve varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası devreye girer.

  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  Trafik Sigortası, aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz hasarlardan doğan sorumluluğu karşılar. Teminat limitleri araç türlerine göre değişmektedir. Ülke sınırları içinde, araç sahibinin sorumlu olduğu kazalarda, üçüncü şahıslara verilen maddi, bedeni ve ölüm tazminatlarını Karayolları ve Trafik kanunu hükümleri çerçevesinde karşılamaktadır. Trafik Sigortasının açıklanan teminat limitleri yeterli görülmeyip yükseltilmek istendiğinde, İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile trafik sigortası kapsamında güvence sağlanan limitler yükseltilmekte, aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz hasarlardan doğan sorumluluğun trafik sigortalarınca karşılanmayan limitleri için güvence sağlanmaktadır.

  Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır. Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası'na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak zorundadırlar.

  Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır. Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası teminatı bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyan Tüpgaz Sorumluluk Sigortası teminatı kapsamında karşılanır.

  Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  Şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir. Poliçede kayıtlı taşımacının, Karayolu Taşıma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olması gerekir. Kapsama dahil olan teminatlar;
  -Ölüm
  -Yaralanma
  -Tedavi

  Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk
  Ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına sigorta türüdür. Bu sigorta, sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verilir.

  Yeşil Kart Sigortası (Uluslararası Taşıt Mali Mesuliyet Sigortası) 45 üye ülkede geçerli olan uluslararası bir güvence sistemidir. Aracınızı yurt dışında kullanırken bir kazaya sebebiyet vermeniz halinde, olası ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluk gerektiren durumlarda, sorumluluklarınızı zorunlu olan belli limitler dahilinde güvence altına almayı amaçlar. Poliçeyi; Yeşil Kart Sigortası'nı üye ülkelerde kurulmuş olan Motorlu Taşıt Büroları adına sizin için yapar.

  Zorunlu Deprem Sigortası
  Zorunlu Deprem Sigortası ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır. - Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi arazi ve arsalar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, - Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, - Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler yaptırmak zorundadır.

 • Sorumluluk Sigortaları
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
  Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür. İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan;

  Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,

  Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,

  Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

  Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
  Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.

  Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
  Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür. Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri ile birlikte yaşanacak anlaşmazlıklar sonucunda açılacak davalarla ilgili mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
  Sigortacı, sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.

  Mesleki Sorumluluk Sigortası
  Mesleki sorumluluk sigortası, doktor, diş hekimi , eczacı, mühendis, mimar v.b meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlar karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.

  Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası
  Sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydan gelecek zararlardan dolayı sigortalıya gelecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder.

  Ürün Sorumluluk Sigortası
  Sigortalının ürettiği malların kullanılması esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar sonuncunda yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve maddi zararları tazmin eder.

  Depocu Sorumluluk Sigortası
  Depocu Sorumluluk Sigortası, sigortalının depolarında gerçekleştireceği depolama faaliyetlerinden dolayı, sigortalının muhafaza ve kontrolüne bırakılan üçüncü şahıs emtealarında; depo içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma sırasında oluşabilecek fiziksel hasar dolayısıyla depocuya yüklenebilecek sorumlulukları teminat altına alır.