MERCURY; Endüstri, sanayi vb. alanlarda Türk yatırımcısının olduğu her yerde, kuruluşların risk sonuçlarını değiştirmek ve standartlarını yükseltmeyi amaçlar.

MERCURY’nin temel yapı taşları profesyonellik ve bilgidir.

Ana Odak Noktaları;

Siber risk, finansal sigortalar ve enerji sigortaları çerçevesinde ilgili deneyim zenginliğiyle sektörlerin karşılaştığı zorlukları karşılamak amacıyla gereken ticari ve teknik bilgileri sunmaktır.

MERCURY, kapsamlı seminerlerinde ele aldığı konuları, müşterileri ile düzenli piyasa bülteni ve seminerler ile paylaşmaktadır.