Tanımlama
• Kurumun, MERCURY ’ nin sektör uzmanları tarafından ziyaret edilmesi,
• Risk profilinin çıkarılması,

Değerlendirme
• Kuruma uygun risk yönetim programının alternatifleri ile belirlenmesi,
• Kısa, orta ve uzun vadeli öngörülerin oluşturulması,
• Gerekli limitler kapsamının belirlenmesi,
• Firmanın ihtiyaçları ve sektörün riskleri dahilinde özel şartların belirlenmesi,

Plasman
• Sigorta piyasaları üzerindeki satın alma gücümüzün kullanılması,
• Piyasada ki tüm sigorta şirketlerinin kapasite ve teminat imkanları ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olma avantajını kullanarak müşteriye uygun risk transferinin sağlanması,
• Yurt dışı sigorta piyasalarına ulaşılabilirlik ve plasman imkanı,
• Yönetim ve operasyon tekliflerin toplanması, analizi ve karşılaştırılması,
• Sigortalı ile şartlar ve sigortacılar konusunda mutabakata varılması,

Hasar Yönetimi
• Hasar prosedürünün hazırlanması ve operasyonunun yönetilmesi,
• Düzenli hasar raporlamaları,
• Oluşan hasar tecrübeleri ile hasar önleme çalışmalarının başlatılması