Finansal işletmeler,ticari bankalar, yatırım bankaları, kredi birlikleri gibi mevduat kabul eden kurumlar ile sigorta şirketleri, yatırım şirketleri gibi prim ya da katılım payı alan finansman kurumlardır. Bu kurumlar, alım-satım-birleşme aracılıkları, halka arz aracılığı, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı, kıymetlerin ödünç alma-verme işlemleri, kredi finansmanı gibi büyük ölçekli ve karmaşık finans hizmetleri veren kurumlardır. Bu kompleks yapılarının bir sonucu olarak da, nitelik ve nicelik bakımından büyük risklere sahiptirler.

Halka Arz Çözümleri

Halka Arz, ağır yasal yükümlülüklere, denetim mekanizmalarına ve uzun bir zaman yönetimine sahip olması nedeniyle zorlu bir süreçtir. Şirketin yönetim kurulu, yöneticileri ya da çalışanlarının, bu sürecin karar ve tasarım aşamasında, bilerek ya da bilmeyerek yapabilecekleri kusurlu eylemleri sonucu oluşabilecek finansal kayıplar, hukuki yaptırımlar ve itibar zedelenmelerinin öngörülmesi ve gerekli risk yönetim mekanizmalarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Satın Alma ve Birleşme Çözümleri

Şirketlerin satın alma ve birleşme süreçleri, uzun bir zamana yayılan, karmaşık, çok yönlü ve pek çok stratejik riski bünyesinde barındıran finansal etkinliklerdir. Bu dönemi üç aşamada ele alır ve her biri için gizli ve açık riskleri değerlenir, en yüksek korumayı sağlayabilecek sigorta yönetim sistemlerini oluştururuz.

 • Alım/Birleşme Öncesi
 • Alım/Birleşme Aşaması
 • Alım/Birleşme Sonrası

Proje Finansman Çözümleri

Büyük projeksiyonlu projeler için en önemli kriterlerin başında finansman sağlanması ve sağlanan finansmanın yönetimi gelmektedir. Finansmanı sağlayan ve yöneten kurum, aynı zamanda resmi kurumlar, taşeronlar/alt taşeronlar, kamu duyarlılıkları, medya ile politik ve çevresel risklerin etkisine de maruz kalmaktadır.

 • Stratejik Riskler: Projenin tasarım, finansman ve uyarlamasında karşılaşılabilecek ekonomik, politik ve yönetsel riskler.
 • Tamamlanamama/Gecikme Riski: Projenin çeşitli makro ya da mikro, yerel veya global etkiler, krizler nedeniyle gecikmesi, durması, tamamlanamamasına ait riskler
 • Verimlilik Riski: Projenin yapım aşamasında ya da tamamlanmasında planlanan hedefe ve verime ulaşamamasından kaynaklanan riskler.

Yönetici Sorumluluk Çözümleri

Dünya üzerinde ve ülkemizde, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini ifa ederken şirket, paydaşlar ve şirket alacaklılarına karşı şahsi sorumlulukları yasalarla belirlenmiş tanımlamalara sahiptir. Bu yasal sınırlar haricinde, her bir şirket, politikaları doğrultusunda ek yükümlülükler, sınırlamalar getirebilir. Bununla beraber, bilerek ya da bilmeyerek bu yükümlülüklerin ihlali ise tazminat davası ve/veya cezai yaptırımlar ile sonuçlanabilmektedir.  Böyle bir istenmeyen durumla karşılaşma olasılığına karşı kurumunuzu koruyan ve krizin olası etkilerini en aza indiren risk yönetim sisteminizi oluşturuyoruz.

 • Yönetim kurulu ve/veya yönetici aleyhinde tazminat talepleri
 • Menkul kıymet hasarlarına ilişkin yönetici sorumlulukları
 • İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin çalışanlar tarafından yöneltilebilecek suçlamalar
 • Soruşturma, kovuşturma, savunma vb. yasal temsil giderleri
 • Halka İlişkiler ve İtibar koruma çalışmaları
 • Mali bilgilerin beyanında yanıltıcı davranılması,
 • Finans yönetiminde yasal düzensizlikler, hatalar
 • Hisse senedi fiyatlarına yansıyan uygulamalar,
 • Çıkar çatışmaları, çıkar ilişkileri, rekabet yasakları

 Çalışan Sorumluluk Çözümleri

Şirketlerin görevlendirme ve yetkilendirmeleri ile finansal risk alanlarında çalışan personelin, istemeyerek ya da bilerek yol açabileceği zararlara karşı koruma sağlayan sigorta çözüm paketleridir.

 • Taşınan Para
 • Hırsızlık-Kasa Hırsızlık
 • Emniyeti Suistimal

Deneyimimiz

Mercury olarak, yerel ve global düzeyde edinmiş olduğumuz deneyim ve yetkin finans ekibimizle, zorlu ve karmaşık bu alanda, kurumunuzun stratejik ortağı olarak yer alırız.