Tekstil ve hazır giyim sektörü, dünyada gerek üretim sürecinde yaratılan katma değer, gerekse ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecindeki birçok ülke ile birlikte ülkemiz için de öncelikli sektörlerin başında gelmektedir.

2023 yılında, sektörü vizyon hedeflerine ulaştırmak için, alanın tüm paydaşları inovasyon, marka ve teknolojiye büyük yatırımlar yapmaktadırlar.  Bu stratejik yol haritası ile tekstil sektörünün büyük bir atılım gerçekleştirerek 2023 yılında 20 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağı öngörülmektedir.

 

Sigorta Çözümlerimiz

Bu rekabetçi ve zorlu piyasa koşullarında, aynı zamanda her biri kendine özgü ve karmaşık riskleri bünyesinde barındıran tekstil sektöründe, tekstil, hazır giyim, deri, iplik, elyaf ana sanayi ve yan sanayi tesisleri ile toptan/perakende satış mağazalarının her biri için etkin risk yönetim sistemlerinin varlığı kaçınılmazdır.

 • Satın alma ve birleşmeler, yatırımlar
 • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
 • Çevresel riskler
 • Doğal afetler, yangınlar
 • Makine kırılması
 • Elektronik cihaz
 • İş durması, grev ve lokavtlar
 • Talep/pazar daralmaları
 • Ürün mesuliyeti ve geri çağırmalar
 • Çalışan sorumlulukları
 • Tedarikçi Zinciri/hammadde Riskleri
 • Kredi Riskleri

Deneyimimiz

MERCURY  olarak, son derece rekabetçi ve değişken risklere açık bu sektörde, global erişim ağımızın, deneyimli risk yönetim ekibimizin ve danışmanlık tecrübemizin verdiği güçle yanınızda yer alıyoruz.

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri, risk ve fırsat alanlarını, yasal değişiklikleri ve gelecek senaryolarını düzenli takip ederek, elde ettiğimiz verileri kurumunuzu koşulsuz desteklemek için kullanıyoruz.