Sağlık sektörünün yapısı; ülkelerin gelişmişlik düzeyi, nüfus artışı, politik ve ekonomik sistemlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmaktadır. Ülkemizde 701 kamu hastanesi ve 560 özel hastane ile sağlık hizmeti verilmektedir. Türkiye, dünya genelinde sağlık turizminde 7’nci sırada yer alıyor. Tıbbi görüntüleme cihazlarına harcanan rakamın ise 2022’de 187 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

Günümüzde, giderek yaşlanan dünya nüfusu ve yaşam koşullarındaki değişime bağlı olarak insanların kronik hastalıklara daha yatkın hale gelmesi, yeni hastalıkların ortaya çıkışı gibi nedenler ilaç sektörünün hızla büyümesine neden olmaktadır. 

Deneyimimiz

MERCURY  olarak, son derece rekabetçi ve değişken risklere açık bu sektörlerde, global erişim ağımızın, deneyimli risk yönetim ekibimizin ve danışmanlık tecrübemizin verdiği güçle yanınızda yer alıyoruz.

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri, risk ve fırsat alanlarını, yasal değişiklikleri, yanlış uygulamalarla ilgili ihtilafları ve gelecek senaryolarını düzenli takip ederek, elde ettiğimiz verileri kurumunuzu koşulsuz desteklemek için kullanıyoruz.