Her türlü ekonomik faaliyetin yerine getirilmesinde kaçınılmaz bir role sahip olan hizmet sektörü, geniş bir alanı kapsamaktadır. Hizmetler, mal üretimiyle karşılaştırıldığında, heterojen yapıları nedeniyle sınırlandırılması güç faaliyetlerdir. Hizmet sektörü, bu nedenle “arta kalan sektör” olarak tanımlanmaktadır. Hizmet sektörü,

 • Hizmetlerin maddi bir yapısının olmaması,
 • Depolanamaz ve transfer edilemez olması,
 • Üretici ve tüketici arasında doğrudan bir etkileşim yaratmaları ile ifade edilebilmektedir.

 

Sigorta Çözümlerimiz

Hizmet sektöründe ortaya çıkan ürünün,  çoğunlukla fiziksel bir niteliğe sahip olmaması ve etkinin tüketildikten sonra oraya çıkmasından dolayı, maliyet değerlendirmesi oldukça zor ve karmaşıktır. Bu durumda, çok yönlü ve kapsamlı sigorta uygulamalarını zorunlu kılar:

 • Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası
 • Yönetici Sorumluluk Sigortası
 • Çalışan/Taşeron Sorumluluk Sigortası
 • Emniyeti Suistimal Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 • Emtia Sigortası
 • Taşınan Para Sigortası

Deneyimimiz

MERCURY olarak, hem “bilgiye dayalı” hem de “geleneksel” hizmet sektörleri alanında yerel ve global düzeyde edinmiş olduğumuz çok bileşenli deneyim ile kurumunuza, finansal ve imaj risklerine karşı etkin sigorta çözümleri sunarız.