Her geçen gün artan bir ivme ile yol almakta olan inşaat sektörünün faaliyet gösterdiği yurtiçi ve yurtdışı taahhüt projeleri, yeni ve değişken riskleri de beraberinde getirmektedir.Bu büyük projeksiyonlu projelerde, yatırımcı firma, müteahhit, mühendis ve mimarlar, finans kuruluşları, ana yüklenici, taşeron ve alt taşeron firmalar, süpervizörler, danışmanlar gibi çok sayıda katılımcı ve aralarında karmaşık sözleşmeler söz konusudur.

Bu sözleşmelerle üstlenilen ve devredilen sorumluluklar, yaşanabilecek olaylar sonrasında ortaya çıkabilecek riskleri doğru bir biçimde tanımlamayı zorunlu kılmaktadır.Aynı zamanda, projenin tüm aşamalarında oluşabilecek muhtemel risklerin yol açabileceği maddi, ticari ve imaj kayıplarının, kurumun stratejik hedeflerini sekteye uğratmayacak öngörü ve bilinçle ele alınması gerekmektedir.

Sigorta Çözümlerimiz

İnşaat sektöründe sahip olduğumuz deneyimi, saygın konumumuzu, sektöre ve adımıza karşı sahip olduğumuz sorumluluğu, global erişim ağımızın verdiği olanaklarla birleştirerek, özgün çözümler ortaya koyarız:

İnşaat All Risks (CAR)

Montaj All Risks (EAR)

İleri Düzeyde Kâr Kayıpları

Faaliyete Alma Gecikmeleri

Şahıs Mali Mesuliyet

Mesleki Mali Mesuliyet

Bilgi Birikimi ve Yaklaşımımız

MERCURY olarak, hem Türkiye, hem de uluslararası alanda, inşaat sigortaları portföyünde sahip olduğumuz bilgi birikimimizi, her bir müşterimizden öğrenerek geliştiriyor ve “Öğrenen Kurum” olmanın getirisini sizlere yansıtıyoruz.Her bir inşaat projesi, kendine özgü zorlukları ve karmaşıklıkları içerir. Yaklaşımımız, size özgü çözümler üreterek, projenin gecikmesine ya da durmasına yol açabilecek, beklenmedik olaylara karşı menfaatlerinizi tam anlamıyla korumaktır.Projenizin ve kurumunuzun “Yaşam Kalitesi”nin korunması ve sürekliliğinin sağlanması temel önceliğimizdir.