Otomotiv, ülkemizin lokomotif sektörüdür. 2023 Vizyon Planı’nda da bu konum korunmakta ve sürdürülebilir büyüme hedeflenmektedir.

Türkiye’nin daha önemli bir üretim üssü haline gelebileceği uzun bir süredir gündem konusu olup, ülkemizin stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Yatırımların Avrupa’dan Türkiye’ye kaydırılması hedefi kapsamında, Uzakdoğu’dan, Avrupa pazarına girmeyi düşünen yatırımcılara Türkiye’nin profesyonel, tecrübeli ve güçlü otomotiv altyapısının yanı sıra Avrupa Birliği ile arasında mevcut olan gümrük birliği ve yeni teşvik programlarının sağladığı avantajlar gibi özellikler ile artıları fazla olan bir seçenek teşkil etmesi ön plana çıkartılmaktadır.

 

Sigorta Çözümlerimiz

Her biri kendine özgü ve karmaşık riskleri bünyesinde barındıran otomotiv endüstrisinde, ana sanayi ve yan sanayi tesisleri, distribütörler ve satış ofislerinin her biri için etkin risk yönetim sistemlerinin varlığı kaçınılmazdır.

  • Satın alma ve birleşmeler, yatırımlar
  • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
  • Çevresel riskler
  • Doğal afetler, yangınlar
  • İş durması, grev ve lokavtlar
  • Talep/pazar daralmaları
  • Ürün mesuliyeti ve geri çağırmalar
  • Çalışan sorumlulukları
  • Tedarikçi Zinciri/hammadde Riskleri
  • Kredi Riskleri

Deneyimimiz

MERCURY olarak, tüm bu riskleri izleyen ve değerlendiren uzman kadromuzla, sektörün dinamiklerine uygun, hızlı ve yaratıcı çözümler ortaya koyarız.

Deneyimimizi, aynı zamanda yasaları, mevzuatları, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri ve değişim olasılıklarını da düzenli takip ederek, kurumunuzu koşulsuz desteklemek için kullanırız.