Metal sanayi sektörü, üretim yelpazesinde yer alan ürünler itibariyle, imalat sanayiinin kritik önemdeki sektörlerinin başında gelmektedir. Demir çelik, otomotiv, metal, beyaz eşya, savunma sanayi, otomotiv yedek parça gibi sanayinin temel değerlerini üreten, ana ve yan sanayi kollarını içerisinde barındırır. Metal sanayinin Türk sanayisi üretimi içindeki payı % 39, katma değer içindeki payı ise % 26 seviyesindedir, ihracattaki payı ise % 49 olup, neredeyse Türkiye’nin toplam ihracatının yarısı büyüklüğündedir.

Dünyamızda giderek artan nüfus yoğunluğu, çeşitlenen ve sayıları artan ihtiyaçlar, değişen teknolojiler, istihdam ve üretim talebi, tüm sektörlerde olduğu gibi metal sektöründe de yatırımları artırmaktadır.

 

Sigorta Çözümlerimiz

Her biri kendine özgü ve karmaşık riskleri bünyesinde barındıran metal endüstrisi tesislerinde etkin risk yönetim sistemlerinin varlığı kaçınılmazdır.

  • Satın alma ve birleşmeler, yatırımlar
  • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
  • Çevresel riskler
  • Doğal afetler, yangınlar
  • İş durması, grev ve lokavtlar
  • Talep/pazar daralmaları
  • Ürün mesuliyeti ve geri çağırmalar
  • Çalışan sorumlulukları
  • Tedarikçi Zinciri/hammadde Riskleri
  • Kredi Riskleri

Deneyimimiz

MERCURY olarak, tüm bu riskleri izleyen ve değerlendiren uzman kadromuzla, global erişim ağımızın verdiği ortak akıl yürütme yöntemlerini de kullanarak, sektörün dinamiklerine uygun, hızlı ve yaratıcı çözümler ortaya koyarız.

Deneyimimizi, aynı zamanda yasaları, mevzuatları, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri ve değişim olasılıklarını da düzenli takip ederek, kurumunuzu koşulsuz desteklemek için kullanırız.